پنل کاربری

درباره کانال چتکده مذهبیون در تلگرام

♡﷽♡

???چتکده مذهبیون???

• گروه چت مذهبیون یعنی...•

° مذهبیون اینجا چت میدن °

•  گَهی مفید گَهی آزاد •

•پیوی رفتن ممنوع میباشد•

°چت بی مورد توهین آمیز ممنوع میباشد•

°اصل اختیاری بوده و تبلیغ کردن نیز ممنوع°

موفق باشید التماس دعا???