پنل کاربری

لیست خدمات

فالوور اینستاگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
3فالوور واقعی ایرانی۲۱۸٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲۰۰٬۰۰۰
344فالوور فیک (بدون ریزش)۵۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
404فالوور واقعی (بدون ریزش)۹۴٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
132فالوور فیک۳۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳۵۰٬۰۰۰
5فالوور پاپ اپ (جذب با تبلیغ پیج)۷۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پاپ آپ۱ / ۱۰
6فالوور واقعی خارجی۵۲٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰

لایک اینستاگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
34لایک تمام ایرانی ( مخصوص اکسپلور )۳۹٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰
131لایک ایرانی۹٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳۰۰٬۰۰۰

ویو اینستاگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
7بازدید پست۵٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
10بازدید IGTV۵٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
403بازدید استوری (بیشتر از 10K)۱۷٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
9بازدید استوری (همه استوری ها)۱۶٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰

کامنت اینستاگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
130کامنت دلخواه۶۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰
360کامنت رندوم۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰
361کامنت تعریف و تمجید از محصول۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰
362کامنت تعریف و تمجید معمولی۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰
363کامنت احوال پرسی۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰
364کامنت تبریک تولد۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰
365کامنت استیکر و ایموجی۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰

ممبر تلگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
23ممبر واقعی اد اجباری۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
24ممبر فیک اروپا۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰
133ممبر فیک گروه۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰
28ممبر واقعی گروه۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
139ممبر واقعی آپلودر۲۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۵۰٬۰۰۰
25ممبر پروکسی۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ ساعت۱ / ۵
26ممبر واقعی پاپ‌آپ۱۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۵۰٬۰۰۰
29ممبر گروه به گروه ایرانی۲۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
31ممبر گروه به گروه خارجی۸۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۵۰٬۰۰۰
22ممبر فیک بدون ریزش۹۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
21ممبر فیک (کم‌ریزش)۷۲٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰
30ممبر خارجی۵۸٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

ویو تلگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
76تک پست۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
359شیر پست (Share)۶٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
4085 پست همزمان۹۷۲ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
40610 پست همزمان۱٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
40720 پست همزمان۲٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
40950 پست همزمان۴٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
410100 پست همزمان۹٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
411200 پست همزمان۱۸٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
412500 پست همزمان۳۸٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
413750 پست همزمان۴۹٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
4141000 پست همزمان۶۶٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
341بازدید استوری۵۰٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

تبلیغات در تلگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
134ارسال به پی وی ایرانی۴۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

فالوور توییتر

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
327فالوور توییتر(30روز جبران ریزش)۱۹۰٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

کانال آماده تلگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
143کانال آماده۹۵ تومان برای ۱ عدد۱ / ۱

خدمات اکسپلور اینستاگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
13سیو (Save)۸٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۶۰٬۰۰۰
14ایمپرشن + ریچ۶٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
15شیر (Share)۳۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
16پروفایل ویزیت + ایمپرشن۹٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
356ایمپرشن + پروفایل ویزیت + دیسکاور۱۱٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
357ایمپرشن ( Photo + Explore + Home )۸٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
358ایمپرشن ( Explore + Home + Location + Profile )۱۱٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
366Engage+Share+Reach+Impression+Profile Visit۱۰۶٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
367Engage + Share + Reach + Impression۱۰۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
368ایمپرشن۵٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
369Impressions + Reach + Profile Visits۶٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
371ایمپرشن (Home)۱۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
372ایمپرشن (Others)۱۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
374Impressions + Reach + Profile Visits۲۰٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵٬۰۰۰٬۰۰۰

ری‌اکشن تلگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
171ری‌اکشن[👍]+بازدید رایگان۴٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
172ری‌اکشن[👎]+بازدید رایگان۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
173ری‌اکشن[❤️]+بازدید رایگان۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
174ری‌اکشن[🔥]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
175ری‌اکشن[🎉]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
176ری‌اکشن[🤩]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
177ری‌اکشن[😱]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
178ری‌اکشن[😁]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
179ری‌اکشن[😢]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
180ری‌اکشن[💩]+بازدید رایگان۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
181ری‌اکشن[🤮]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
182ری‌اکشن[🙏]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
183ری‌اکشن[🤬]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
184میکس ری‌اکشن‌های[👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+بازدید رایگان۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
185میکس ری‌اکشن‌های[👎 😱 💩 😢 🤮]+بازدید رایگان۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
186ری‌اکشن پرمیوم[🤡]+بازدید رایگان۵٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
188ری‌اکشن پرمیوم[🕊️]+بازدید رایگان۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
189ری‌اکشن پرمیوم[🤣]+بازدید رایگان۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
190ری‌اکشن پرمیوم[💯]+بازدید رایگان۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
191ری‌اکشن پرمیوم[♥️]+بازدید رایگان۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۵ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
192ری‌اکشن پرمیوم[🐳]+بازدید رایگان۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
193ری‌اکشن پرمیوم[😍]+بازدید رایگان۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
194ری‌اکشن پرمیوم[👌]+بازدید رایگان۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰

موجودی التراسین

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
136110.000 تومان اعتبار ربات التراسین۱۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ بسته 110.000تومانی۱ / ۱

فالوور اسپاتیفای

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
323فالوور اسپاتیفای(گارانتی دائمی)۱۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

لایک توییتر

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
89لایک توییتر۴۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳٬۵۰۰٬۰۰۰

اکانت پرمیوم تلگرام

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
138اشتراک 3 ماهه۸۶۵٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 3 ماهه⭐️۱ / ۱
161اشتراک 6 ماهه۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 6 ماهه⭐️۱ / ۱
162اشتراک 12 ماهه۱٬۹۷۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 12 ماهه⭐️۱ / ۱

بازدید یوتیوب

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
325بازدید آهسته (کارانتی دائمی)۷۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰
390بازدید پرسرعت (گارانتی دائمی)۱۶۱٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

ریتوییت توییتر

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
170ریتوییت۵۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳٬۵۰۰٬۰۰۰

بازدید توییتر

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
337بازدید توییتر۴٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

ریتوییت تردز (ReShare)

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
336ریتوییت واقعی تردز (ReShare)۴۹۶٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

لایک تردز

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
334لایک واقعی تردز۷۳٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵۰٬۰۰۰

فالوور تردز

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
335فالوور واقعی تردز۳۴۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰

فالوور تیک تاک

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
345فالوور تیک تاک۳۴۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۲۰۰٬۰۰۰

سابسکرایب یوتیوب

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
376سابسکرایبر - کیفیت خوب۹۵۶٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
378سابسکرایبر - کیفیت متوسط۳۱۷٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳۰٬۰۰۰
377سابسکرایبر - کیفیت عالی۱٬۰۲۱٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰

لایک یوتیوب

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
379لایک یوتیوب واقعی۱۶۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۳۰۰٬۰۰۰
380لایک یوتیوب ارزان۵۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
381دیسلایک یوتیوب۷۷٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
382لایک کامنت۱۷۸٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

کامنت یوتیوب

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
383کامنت دلخواه۷۴۵٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰
384کامنت ایموجی رندوم۴۶۷٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰ / ۱۰٬۰۰۰

شیر یوتیوب (Share)

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
385Shares [Facebook]۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
386Shares [Twitter]۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
387Shares [Reddit]۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
388Shares [Pinterest]۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
389Shares [Linkedin]۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

لایواستریم یوتیوب

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
39115 دقیقه - هم‌زمان۷۹٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۳٬۰۰۰
39230 دقیقه - هم‌زمان۱۵۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵٬۰۰۰
39360 دقیقه - هم‌زمان۳۱۸٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵٬۰۰۰
39490 دقیقه - هم‌زمان۴۷۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵٬۰۰۰
395120 دقیقه - هم‌زمان۶۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵٬۰۰۰
39615 دقیقه باکیفیت - هم‌زمان۷۷۱٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰
39730 دقیقه باکیفیت - هم‌زمان۲۶۴٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰
39860 دقیقه باکیفیت - هم‌زمان۵۲۸٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰
399لایک لایواستریم۱۸۲٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰

واچ تایم یوتیوب

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
400واچ تایم(بازدید)۴۲۵٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

شورت یوتیوب (Shorts)

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
401لایک شورت ویدیو۱۵۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰
402بازدید شورت ویدیو۱۲۷٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰

سیو اسپاتیفای (Save)

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
405سیو اسپاتیفای (Save)۲۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰

لایک تیک تاک

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
346لایک تیک تاک۲۶٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۵۰ / ۵۰۰٬۰۰۰

ویو تیک تاک

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
347ویو تیک تاک۹۶۲ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

سیو تیک تاک (Save)

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
348سیو تیک تاک (Save)۱۸۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰

شیر تیک تاک (Share)

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
349شیر تیک تاک (Share)۲۱۰٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

پیامرسان های داخلی

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
154تبلیغات ایتا۴۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ساعت پاپ اپ ایتا۱۵۰ / ۱
155تبلیغات روبیکا۴۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ساعت پاپ اپ روبیکا۱ / ۱۰۰
156تبلیغات سروش۳۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ساعت پاپ اپ سروش۱ / ۱۰۰
157ممبر بله۳۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱٬۰۰۰ / ۱۰٬۰۰۰
158فالوور روبینو۱۱۹٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰
159لایک روبینو۲۹٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰
160بازدید روبینو۱۲٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰

پیام رسان های خارجی

شناسهنامتوضیحاتقیمتحداقل / حداکثرخرید
164بازدید تیک تاک۲٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰