پنل کاربری

درباره کانال خاک ریز حجاب در تلگرام

❀﴾﷽﴿❀

ظرافت‌دخترانگی‌ات‌را. با چادر حفظ کن ..?^^

تو ریحانه ی خداوندی ?

اينڪہ گهگاهے✨

درخيابان چشم بازڪنے

وببينےتو و آن چـღـادرت

تڪ وتنهاييد!

اين يعنے...

توناياب ترين خلق خدايے ... ?