پنل کاربری

درباره کانال مرگم آرزوست در تلگرام

‌ آدمک خر نشوی، گریه کنی!

کل دنیا سراب است،

دلت شکسته

ریدن توحالت

ریدن تواعصابت

اعصابت تخمیه

بیااینجاجای خودته.....

پروفایل.استوری.کلیپ غمگین.تکست غمگین.

?اینجاهمه چی سیاهه حتی قلبامون?