پنل کاربری

درباره کانال راوی در ایتا

کانال راوی خبر روایت اول اخبار و اتفاقات کشور بوده و نقش ویژه ای در انعکاس اخبار استان البرز دارد. خبر و خبررسانی به عنوان رکن چهارم دموکراسی در ایران حرف اول را می زند.