پنل کاربری

نکات مهم طرح های چاپی در فتوشاپ

101 بازدید

مای ممبر

مای ممبر

طرح های چاپی چون قرار است به چاپ برسند باید نکاتی را در آنها رعایت کنید تا طرح شما بعد از چاپ، بهترین خروجی را داشته باشد و کارفرما راضی باشد.

بیشتر از طرح ها تا قبل اینکه چاپ شوند بسیار دلنشین و زیبا هستند اما بعد از چاپ متوجه می شوید که در بسیاری از موارد نقص وجود دارد.

این نکات به شمل کمک می کند تا طرح شما حتی بعد از چاپ بسیار دلنشین و مانند طرح کامپیوتری اش، زیبا به نظر برسد.

نظر دهید