پنل کاربری

معرفی سایت بررسی میزان صحنه دار بودن فیلم

2K بازدید

مای ممبر

مای ممبر

شاید شما ه نمی دانید سایتی وجود دارد که شما با گفتن اسم فیلم می توانید میزان صحنه دار بودن آن فیلم را بفهمید. این کار قبل دیدن فیلم با خانواده ضروری است.

برای این کار کافیست وارد سایت گفته شده در ویدیو معرفی سایت بررسی میزان صحنه دار بودن فیلم شوید و اسم فیلم را وارد کنید.

 

نظر دهید