پنل کاربری

بررسی اطلاعات ذخیره شده گوگل از شما

101 بازدید

مای ممبر

مای ممبر

آیا فکر می کنید که گوگل تنها چند آدرس ایمیل و یا سرچ های روزانه شما را می داند؟ خیر گوگل اطلاعات بسیار وسیع تری نسبت به این چیزها از شما دارد. شما می توانید این اطلاعات را پاک کنید.

برای فهمیدن این اطلاعات و سپس پاک کردن آنها کافیست ویدیو بررسی اطلاعات ذخیره شده گوگل از شما را تا پایان نگاه کنید.

 

ویدیوهای دیگر:

معرفی سایت بیشترین سرچ کاربران درباره حوزه کاری شما

نظر دهید