پنل کاربری

اهمیت برندسازی در یوتیوب

66 بازدید

مای ممبر

مای ممبر

اهمیتی ندارد که وقتی موضوعی سرچ می شود ویدیو شما در کجا قرار دارد! وقتی به درستی برندسازی کنید، مخاطب آن موضوع را با اسم شما می شناسد.

برای مثال وقتی صحبت از نوشابه می شود، قطعا اولین برند که به آن فکر می کنید کوکا کولا است با این وجود ک پپسی و برندهای مشهور دیگری نیز وجود دارند. این اهمیت برندسازی در یوتیوب نیز بسیار مهم است.

 

ویدیوهای دیگر:

اصطلاحات پرکاربرد در یوتیوب

نظر دهید