پنل کاربری

آموزش بهانه آوردن با هوش مصنوعی

118 بازدید

مای ممبر

مای ممبر

همه گاهی اوقات در زندگی شان خرابکاری هایی می کنند که بخاطر آن تنبیه می شوند. این هوش مصنوعی می تواند برای خرابکاری های شما بهانه بسازد.

در این هوش مصنوعی شما مقام فرد عصابی و همچنین خرابکاری خودتان را وارد نی کنید و سپس این هوش مصنوعی به شما بهانه می دهد.

 

نظر دهید