پنل کاربری

درباره کانال شعر کپشن استوری در روبیکا

معدن بهترین غزل ها

و متن تک خطی واس بیو

و عکس نوشته برای استوری و پروفایل هاتون

عاشقای شعر دورهم جمع شدیم و این روزا قفقط شعر میتونه زخم هامونو التیام ببخشه

شعر کپشن استوری

فاخر نویس

معدن نوشته های باحال و پر معنی

عاشقای شعر دورهم جمع شدیم و این روزا قفقط شعر میتونه زخم هامونو التیام ببخشه

شعر کپشن استوری

فاخر نویس

معدن نوشته های باحال و پر معنی