پنل کاربری

درباره کانال دلبان در روبیکا

? ⃟ ‌‌ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴛɪʟʟ

ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ ɪ ᴡʀɪᴛᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ!

تو هنوز هموني هستي كه

من دربارش مينويسم!:)

کانالمون دلبان هست به معنای نگهبان دل عضو شو عزیزم