پنل کاربری

درباره کانال اموزش اصولی فوتبال در روبیکا

باسلام

در کانال ما همه اموزش های فوتبال هست

آموزشی تخصصی واصولی فوتبال

دربیل،تکنیک،چرخش،تسلط بر توپ،پاس صحیح،

سرعتی،عضلاتی،و........،در کانال ما هر چیزی می خوای هست

مشاوره، نکته های فوتبال...........،