پنل کاربری

درباره کانال کلوپ مبارزه در تلگرام

?آموزش دفاع در حالت نشسته

❌زمانی که روی نیمکت یا صندلی نشستیم و حریف روبه روی ما ظاهر شده و با چاقو یا دست ما رو تهدید می کنه.

? @SatanFight ? @SatanDefense ?