پنل کاربری

درباره کانال موزیک در تلگرام

زمانی که ما به موسیقی گوش می دهیم،

نه به گذشته و نه به آینده فکر می‌ کنیم

بلکه به زمان حال می پردازیم