پنل کاربری

درباره کانال تولیدی ساحل در تلگرام

@tolidisahell44

شال وروسری

فروش فقط به صورت عمده

روسری نخی دوردوخت اعلا (قواره کوچیک)

پارچه اشکی چاپ خیس

جنس عالی و خوب

قواره حدود ۱۰۰

جین ۶ تایی_شامل ۶ رنگ

قیمت عمده هر عدد ۳۹/۰۰۰ تومان(جین ۲۳۴/۰۰۰ تومان)

آیدی سفارش ?

@fatima_admin77

شماره تماس?

۰۹۲۲۳۳۶۱۳۷۸

?روسری

@tolidisahell44