پنل کاربری

درباره کانال Apple در تلگرام

?Apple?

The kites always rise with

adverse winds

بادکنک ها همیشه با باد مخالف

اوج می‌گیرند.

The older you get, the calmer you become. Because you realise none of this shit of life really matters and you touch the peace finally.

هرچی بزرگتر می‌شی بی‌سروصداتر و آروم‌تر می‌شی. چون به این درک می‌رسی که هیچ کدوم از این مزخرفات زندگی هیچ اهمیتی ندارن و بالأخره آرامش رو احساس می‌کنی ?