پنل کاربری

درباره کانال بذر فرياد در تلگرام

ريحان هستم و كانال تلگرام تازه تأسيسى دارم .

خوشحال ميشم با حضور گرمتون روشنايى بخش محيط امن كانال من باشيد . اين كانال شامل : روزنوشت من ، خوانش و دكلمه با صداى بنده ، متن هاى كوتاه كه ارزش خواندن دارن . خلاصه اين كانال عاليه??☺️ خيلى تلاش ميكنم كه حس خوبى درش باشه .

ممنون ?