پنل کاربری

درباره کانال Lily was a snowman. در تلگرام

هروئینی که دست و پار درآورده، شیره درخت افرا و کره روی پنکیک، خدای من بوی نون زنجبیلی و بلوط برشته، لی‌لی مثل همه این‌ها اعتیاد اور بود.