پنل کاربری

درباره کانال paradis پارادایس در تلگرام

کانال پارادایس یه کانال خاصه...😎

چرا میگم خاص چون افرادی که توش عضون خاصن...😉😌

حالا هر کی فکر میکنه میتونه خاص باشه قبلش یه توک پا باید بیاد تو کانال مون تا خاص بشه.

کانال متعلق به خودتونه.

عشقید.حمایت یادتون نره.🔥