پنل کاربری

درباره کانال موج سواری دربورس در تلگرام

سینگال خریدهایی که با استفاده ازتحلیل تکنیکال به دست می آید،همیشه و100% باموفقیت روبرو نمیشود.بنابراین مسئولیت خرید و فروش برعهده خودافراداست.