پنل کاربری

درباره کانال کانال پارک پلیس در تلگرام

رسانه مردمی و محلی ویژه اهالی شمالشرق تهران

اخبار مهم منطقه چهار تهران

اطلاع رویدادهای مهم در شمال شرق تهران

پل ارتباطی مردم و مسئولین شهری تهران

پارک پلیس بهترین انتخاب

اطلاع از اردوها و مسابقات و ویژه برنامه ها

اهدای جوایز و برگزاری مسابقات مختلف

معرفی و تبلیغ کسب و کارها

پیگیری درخواست شهروندان

کمک به نیازمندان

برگزاری دوره های آموزشی گوناگون

کلاس های رایگان

تخفیف های گوناگون در مناسبت های مختلف

همکاری با مجموعه های خصوصی و ... جهت ارائه خدمات رایگان و یا با تخفیف بالا به شهروندان و آحاد گوناگون جامعه

ایده پردازی

سواد آموزشی

تولید محتوا