پنل کاربری

درباره کانال Sciencino/ساینسینو در تلگرام

ساینسینو محلی است برای آشنایی با آخرین رویدادهای مربوط به دانش و فناوری.در این کانال بر آنیم تا بستری جهت میزبانی گفتگوهای علمی و مهارت آموزی در حوزه فناوری های نوین فراهم آوریم