پنل کاربری

درباره گروه گدایان شریف در تلگرام

یک گروه خوب. بچه های مشهد . استفاده از تجربه های همدیگه... شاید دلت بخواد سفره دلت و یکجا باز کنی .. اینجا سفره خونه ست