پنل کاربری

درباره کانال ?اورمیلی لر? در تلگرام

??‍♀️گروه ارومیه ??‍♀️? زیر ۲۵ سال ریمو? توهین ب اعضای گروه ریمو ? گروه دور همی دوستانه ?مخصوص دهه شصتیا و هفتادیای ارومیه ای