پنل کاربری

درباره کانال هواے یخے در تلگرام

نوشته هام گاهی برای خودمم بی معنیه

ولی فقط کافیه همون نوشته ها تو زمان مناسب خونده بشن

به امید اینکه حرفام تو یِ زمان مناسب بچسبه به قلبت