پنل کاربری

درباره کانال آموزش و پژوهش عصرقلم در تلگرام

آموزش و پژوهش عصرقلم

آموزش‌های کاربردی و پروژه محور

جهت کسب مهارت و ورود به بازار کسب و کار

با اعطای گواهی رسمی و دو زبانه

از دانشگاه صنعتی شریف

و

دانشگاه علوم و تحقیقات