پنل کاربری

درباره کانال وبسایت خبری دیگر در تلگرام

جهان را از زاویه دیگر ببین!

وبسایت خبری-تحلیلی دیگر جایی برای پرداختن به دیگری‌ها است. در این وبسایت به افراد و گروه‌های کمتر دیده‌شده توسط رسانه‌های اصلی یا اخبار کمتر توجه‌شده پرداخته می‌شود. مسائلی مثل محیط زیست، حقوق زنان و کارکران از اولویت این پایگاه خبری-تحلیلی است.