پنل کاربری

درباره کانال موزیک در تلگرام

آری موسیقی زبان جان‌هاست.

نغمه‌ها بادهای لطیفی هستند که تارهای احساسات را به لرزه در می‌آورند.

انسان به وجود آمد و زبان موسیقی از آسمان برای او وحی گردید. زبانی که مانند زبان‌های دیگر نیست بلکه از درون قلب - با قلب سخن می‌گوید و آن سخن دل‌هاست.

مانند عشق بر انسان‌ها اثر می‌گذارد.

? نغمه‌ها و موسیقی