پنل کاربری

درباره کانال خوب ها در تلگرام

کانالی با محتوای انرژی مثبت و حال خوب کن

هرگز منتظر فردای خیالی نباش

سهمت را از شادی های زندگی

همین امروز بگیر

فراموش نکن “مقصد”،

همیشه جایی در “انتهای مسیر” نیست!

“مقصد” لذت بردن از قدمهاییست، که بر میداریم!

امروزتون مملو از شادی و عشق و امید

گاهی اوقات بهتر است

دست از

جستجوی خوشبختی برداریم

و فقط خیلی ساده شاد باشیم..