پنل کاربری

درباره کانال آلمانی به فارسی در تلگرام

آموزش پیشرفته زبان آلمانی به فارسی ??

کتاب های:

✅ منشن

✅ اشتارتن ویا

✅ شقیته

✅ زیشا

❗️سطوح A1 تا C1

برگزار کننده دوره های غیرحضوری آموزش زبان آلمانی به فارسی تحت اپلیکیشن و نرم افزار آموزش زبان آلمانی، داستان های زبان آلمانی، اصطلاحات پرکاربرد مشاغل و کاریابی در آلمان، مطالب مهاجرتی