پنل کاربری

درباره کانال کاشی جهان‌سرام در تلگرام

✓ تولید کاشی دیوار، سرامیک و پرسلان تحت برند

✓ نمایندگی انحصاری کارخانجات: آماتیس، پرسپولیس، خورشید، خیام، درسا، گروه تاپسر، گلدیس، گلسرام، مدرن و میلاد

✓ انحصار گرید C آماتیس و مدرن

✓ همکاری با انبار‌داران و انبوه‌سازان سراسر کشور