پنل کاربری

درباره کانال روژینا در تلگرام

یه دستور العمل دارم واسه کل زندگیم اونم خوابیدنه ، خسته میشم میرم می‌خوابم ، از آدما بدی میبینم میرم می‌خوابم ، ناراحت میشم میرم می‌خوابم ، امتحانمو بد میدم میرم می‌خوابم ، خوشحالم میرم می‌خوابم ، خوابیدن دوای دردمه ، تنها کاری که دیگه از دستم برمیاد خوابیدنه.