پنل کاربری

درباره کانال گیم کانتری ? در تلگرام

✅ پلاس اسنشیال (معمولی) یکساله

2⃣ ظرفیت 2 : 500,000 تومان (PS4)

2⃣ ظرفیت 2 : 600,000 تومان (PS5)

3⃣ ظرفیت 3 : 300,000 تومان (PS5 & PS4)

✅ پلاس اکسترا یکساله

2⃣ ظرفیت 2 : 700,000 تومان (PS4)

2⃣ ظرفیت 2 : 800,000 تومان (PS5)

3⃣ ظرفیت 3 : 400,000 تومان (PS5 & PS4)

✅ پلاس پریمیوم یکساله

2⃣ ظرفیت 2 : 850,000 تومان (PS4)

2⃣ ظرفیت 2 : 950,000 تومان (PS5)

3⃣ ظرفیت 3 : 500,000 تومان (PS5 & PS4)

✅ God of War: Ragnarök

? تخفیف ویژه آخرین موجودی

1⃣ ظرفیت 1 : ❌ (PS4 & PS5)

2⃣ ظرفیت 2 : 800,000 تومان (PS4)

2⃣ ظرفیت 2 : 960,000 تومان (PS5)

3⃣ ظرفیت 3 : 600,000 تومان (PS4 & PS5)

? جهت سفارش : ??