پنل کاربری

درباره کانال فرمان خدا در تلگرام

فرمان خدا و رستگاری خدایا از گناهان ما بگذر خدایا شکرت بخاطر مهربانیت که انسان را اشرف مخلوقات قرار داده ایی خدایا ما گمراه هستیم مارا به راه راست هدایت کن