پنل کاربری

درباره پیج موسسه turk elmasi در اینستاگرام

آموزش زبان ترکی استانبولی با مجرب ترین مدرس مجتمع فنی،پروفسوراتحادیه اروپا، دکتری زبان و ادبیات ترکی استانبولی,مولف،مترجم.مدرس و نویسنده چندین کتاب و محتوای آموزشی مدرس دانشگاه و بهترین استاد سال در ایران و ارومیه

تلگرام :https://t.me/Türk_Elması