پنل کاربری

درباره پیج irmedmarket در اینستاگرام

آموزش مدیریت تبلیغات شبکه های اجتماعی در حوزه درمان . مشاوره پزشکان ، مدیران فنی ، سوپروایزهای بیمارستان ، کلینیک ، آزمایشگاه ، مطب و داروخانه ، تمامی حوزه های سلامت و درمان ، آموزش پرسنل جهت وفادارسازی و برندسازی درمان ، انجام کمپین های گوگل ادوردز ، کمپین های ویژه نمایشگاه و سمینارهای درمان و پزشکی کشور ، برندسازی شخصی پزشک ، برندسازی مرکز تشخیص و درمان