پنل کاربری

درباره پیج کارت ویزیت هموشمند در اینستاگرام

دیگه نیازی به اصراف کاغذ زیاد نیست تنها با تهیه یک عدد کوند کارت به راحتی اطلاعات خود را به مشتری بدهید

یک نسل جدید کارت ویزیت که با nfc گوشی شما کار میکند