پنل کاربری

درباره پیج سینما جریان در اینستاگرام

«سینما جریان» یک پایگاه خبری مستقل است که حدود پنج سال از فعالیت خبری - رسانه‌ای آن می‌گذرد. این «رسانه» فارغ از مرزبندی‌های رایج ـ که امروزه ممکن در بیشتر حوزه‌ها دیده شود ـ بر این اعتقاد است که به اصل پرداختن به مقوله فرهنگ و هنر بپردازد و استقلال فکری و حرفه‌ای خود را حفظ نماید.