پنل کاربری

درباره پیج نشر فرهامه در اینستاگرام

نشر فرهامه ناشر تخصصی کتاب‌های انسان شناسی و فولکلور. هدف فرهامه انتشار آثار دقیق علمی و بر مبنای پژوهش های انسان شناختی و فولکلوریک است تا گامی در جهت ارتقای دانش انسان شناسی و فولکلور در ایران برداشته شود.