پنل کاربری

درباره کانال تروریست در ایتا

آنقدر بکشم

و از میان بردارم

که قلب و ذهن و روحت از شپش های تاریکی رها شود...