پنل کاربری

درباره کانال سوتی کده در ایتا

هرچی غمه بریز دور

بیا اینجا با هم #خنده_حلال داشته باشیم

?غیبت نمیکنیم

?کسی رو مسخره نمیکنیم

✅فقط به سوتی های خودمون میخندیم