پنل کاربری

درباره کانال زیبا بیاندیشیم در ایتا

هر موقع حس کردید

به حال خوب نیاز دارید

توصیه میکنم 15 دقیقه

پست های کانال زیر و بخونید

???

https://eitaa.com/joinchat/2894856501C0046824959

#به_شدت_توصیه_میشود ?

هر قدر انسان

شریف‌تر و نجیب‌تر و حساس‌تر باشد،

از جنایت دیگران بیشتر رنج می‌برد،

و این دو علت دارد:

زیبا بیاندیشیم

یکی اینکه خود را مستحق خیانت نمی‌بیند،

و دیگر اینکه منتظر نیست که سایرین

با او عملی کنند که خود او با سایرین نکرده است...

زیبا بیاندیشیم