پنل کاربری

درباره کانال ابزار مدرسه در ایتا

از ایده های تکراری خسته شدی؟

دنبال یه جایی پر از ایده ی ناب و جذاب می گردی؟

خیلی گیجی که باید دست به چه کاری بزنی؟

تازه معلمی و سردرگم؟

نمی دونی چجوری کلاست رو تزیین کنی ؟

یه جایی می شناسم که خیلی تزیینات خوشکلی برای کلاسا انجام میده

تازه نمونه کارای مدارس رو هم گذاشته

اگه نبینی این فرصتو از دست دادی

هنوزم داری فکر می کنی و به خوندن ادامه می دی؟

بدو و عجله کن