پنل کاربری

درباره کانال خیرینه در ایتا

کمک به تهیه جهیزیه برای ۱۰۰زوج کم توان و معلول

? مشارکت از طریق شماره کارت به نام گروه جهادی خیرینه:

۶۲۷۴ ۸۱۷۰ ۱۰۱۷ ۴۹۸۹