پنل کاربری

درباره کانال انقلابیسم در ایتا

جمله ای مهم از #شهید_چمران:

«من نمیگویم ولی فقیه معصوم است ولی ملتی که به امر خدا به امر ولی فقیه اعتماد می کنند خدا اجازه اشتباه به آن رهبر را نمیدهد و به نوعی به او معصومیت می بخشد.