پنل کاربری
سلب مسئولیت

مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده صاحب آن می باشد و مجموعه مای ممبر هیچ تعهدی مبنی بر معرفی ندارد. قبل از انجام هر گونه معامله مالی تحقیق کنید.

درباره کانال ایرانشهر در تلگرام

ایرانشهر = اتحادیه ایران بزرگ 👑

چو ایران نباشد تن من مباد 🇮🇷

در این بوم و بر زنده یک تن مباد 🇮🇷

همه روی یک سر به جنگ آوریم 卐

جهان بر بد اندیش تنگ آوریم 卐

همه سر به سر تن به کشتن دهیم ☫

به از آن که کشور به دشمن دهیم ☫