پنل کاربری

درباره کانال 𝑷𝒊𝒄𝒌 در ایتا

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜خلاصه یکی از بهترین کانال های انیمه این است که حتما باید عضوش باشی H̶i̶

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

↷✦; w e l c o m e ❞

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

تبادل قبول

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

ادمین ها ⇩

@Ggxnhx

@Palche

@love140210

مدیر ⇩

@P5gfjhh

🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨

ممنون دنبال میکنید راستی اگر به تبلیغ نیاز دارید

حتما بگید 😋